Competentieprofiel

Bij deze afdeling van uw lerarenportfolio maakt u een analyse van uw competenties en uw bekwaamheid en brengt u daarvan verslag uit. Er zijn verschillende manieren om die analyse te maken en er zijn vier manieren om daarvan in dit lerarenportfolio verslag te doen.
U kunt zelf kiezen welke manier u gebruikt. U kunt er één kiezen, méér dan één of zelfs allemaal.

Tips
1. De Verklaring is de eenvoudigste manier van competentie-analyse. U oriënteert zich op de lerarencompetenties en de bekwaamheidseisen, bijvoorbeeld met behulp van de cdrom In bekwame handen.
Vervolgens kruist uw de juiste antwoorden aan bij de vragen. Kort voegt u daar ook nog wat toelichting aan toe, als u dat wenst.

2. De QuickScan is een apart programma op www.onderwijscooperatie.nl. U wordt er automatisch naar doorgeschakeld, als u voor deze mogelijkheid kiest.
Met behulp van het programma onderzoekt u hoe het staat met uw zeven lerarencompetenties. Er worden u heel wat vragen gesteld en als u er serieus werk van maakt, kost het u aardig wat tijd. Het is overigens niet nodig de scan in één ruk af te maken. Wat u af hebt, wordt automatisch opgeslagen en een volgende keer kunt u doorgaan waar u gebleven was.

De resultaten worden – ook weer geheel automatisch – in uw portfolio opgenomen. En ook hier geldt: u kunt wat u ingevuld hebt, later nog herstellen door de betreffende scan opnieuw te maken. Wat u als laatste invult, telt.

De QuickScan is een mooie manier om een competentie-analyse te maken. Het is ook prima voor een lerarenportfolio. Er kleeft echter één nadeel aan. Er is geen mogelijkheid om er ter plekke eigen kommentaar aan toe te voegen. Daarom adviseren wij u om de resultaten van de QuickScan aan te vullen door middel van de zogenaamde Eigen analyse: zie verderop.

3. Ook de FeedbackScan is een mooie manier om uw lerarencompetenties te onderzoeken. De scans bevatten minder vragen. Deze manier kost dan ook waarschijnlijk veel minder tijd.

De FeedbackScan is net als de QuickScan een apart programma waarnaar u automatisch doorgeschakeld wordt, als u voor deze mogelijkheid kiest. De resultaten worden even automatisch in uw portfolio opgenomen.

Verder werkt de FeedbackScan op een vergelijkbare manier als de QuickScan.
Het mooie van de Feedbackscan is uiteraard dat u collega's en/of leerlingen kunt vragen hun oordeel over uw lerarencompetenties te geven. Die worden dan ook – anoniem, gemiddeld - opgenomen in de resultaten.
Op die manier krijgt u materiaal aangereikt om over na te denken: wat u zelf vindt van uw lerarencompetenties én wat anderen daarvan vinden. Daarom is ons dringende advies dan ook om daar in de Eigen analyse op in te gaan. Bij de (resultaten van) de FeedbackScan zelf is daar geen plaats voor gereserveerd.

4. De Eigen analyse is de vierde manier om verslag te doen van uw bekwaamheidsonderzoek. U kunt dat op een geheel eigen manier doen door de zeven lerarencompetenties één voor één te behandelen.

U kunt de Eigen analyse ook gebruiken om er uw kommentaar in te verwerken op de QuickScan en/of de FeedbackScan.

De invoervakken spreken verder voor zichzelf. Vergeet u niet de ingevoerde gegevens op te slaan?